• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
Facebook WeChat

मोबाइल शौचालय

आउटडोर सार्वजनिक मोबाइल शौचालय रोक्नुहोस् COVID-19

परियोजना फाईल:

परियोजना नाम: वुहान आउटडोर सार्वजनिक मोबाइल शौचालय रोक्नुहोस् COVID-19

परियोजना ठेगाना: वुहान

परियोजना समय: २०२०

डिजाईन र निर्माण: डो Dong्ग्वान वान्हे मोड्युलर हाउस कं, लिमिटेड

प्रकार: एल्युमिनियम मोबाइल शौचालय

क्षेत्र / मात्रा: २०० एकाई

अस्ट्रेलिया एल्युमिनियम सार्वजनिक मोबाइल शौचालय

परियोजना फाईल:

परियोजना नाम: अस्ट्रेलिया एल्युमिनियम सार्वजनिक मोबाइल शौचालय

परियोजना ठेगाना: अष्ट्रेलिया

परियोजना समय: २०१ Time

डिजाईन र निर्माण: डो Dong्ग्वान वान्हे मोड्युलर हाउस कं, लिमिटेड

प्रकार: एल्युमिनियम मोबाइल शौचालय

क्षेत्र / मात्रा: १ units० एकाई

6

सिंगापुर एल्युमिनियम मोबाइल शौचालय
परियोजना फाईल:

परियोजना नाम: सिंगापुर एल्युमिनियम मोबाइल शौचालय

परियोजना ठेगाना: सिंगापुर

परियोजना समय: २०१ Time

डिजाईन र निर्माण: डो Dong्ग्वान वान्हे मोड्युलर हाउस कं, लिमिटेड

प्रकार: एल्युमिनियम मोबाइल शौचालय

क्षेत्र / मात्रा: १०० एकाईहरू

गुआंग्झह पोर्टेबल एल्युमिनियम मोबाइल शौचालय
परियोजना फाईल:

प्रोजेक्ट नाम: गुआंग्झहौ पोर्टेबल एल्युमिनियम मोबाइल शौचालय

परियोजना ठेगाना: गुआzhou्झाउ

परियोजना समय: २०१ Time

डिजाईन र निर्माण: डो Dong्ग्वान वान्हे मोड्युलर हाउस कं, लिमिटेड

प्रकार: एल्युमिनियम मोबाइल शौचालय

क्षेत्र / मात्रा: १२० एकाई

अल्जेरिया एचडीपीई मोबाइल शौचालय

परियोजना फाईल:

परियोजना नाम: अल्जेरिया HDPE पोर्टेबल मोबाइल शौचालय

परियोजना ठेगाना: अल्जेरिया

परियोजना समय: २०१।

डिजाईन र निर्माण: डो Dong्ग्वान वान्हे मोड्युलर हाउस कं, लिमिटेड

प्रकार: HDPE मोबाइल शौचालय

क्षेत्र / मात्रा: units० एकाई

भारत एचडीपीई पोर्टेबल शौचालय परियोजना
परियोजना फाईल:

परियोजना नाम: भारत एचडीपीई पोर्टेबल शौचालय परियोजना

परियोजना ठेगाना: भारत

परियोजना समय: २०१।

डिजाईन र निर्माण: डो Dong्ग्वान वान्हे मोड्युलर हाउस कं, लिमिटेड

प्रकार: HDPE पोर्टेबल शौचालय

क्षेत्र / मात्रा: units० एकाई